Mae anodd profi bod dulliau ataliol yn talu

Mae Seth Newman yn sôn rhagor am ein hadolygiad [yn agor mewn ffenestr newydd] o Raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru (y Rhaglen) a gynhaliwyd yn ddiweddar. Mae’n ystyried yr anawsterau sydd ynghlwm wrth geisio gwerthuso’r Rhaglen a rhaglenni ataliol tebyg. Mae Cefnogi Pobl [yn agor mewn ffenestr newydd], a gyflwynwyd yn 2003, yn helpu amrywiaeth…

Nid arolwg ydw i

Mae Duncan Mackenzie, Archwilydd Perfformiad, yn dweud mwy wrthym am y galwadau am dystiolaeth y gwnaeth ef a’r tîm Astudiaethau Llywodraeth Leol ymgymryd â hwy yn ddiweddar i hysbysu eu hastudiaethau 2018-19 a pham y maent yn bwysig i’n gwaith. Ym myd archwilio, mae barn yn cyfrif. Mae’r ystrydeb yn bodoli mai dim ond mater…

Lens wahanol…

Bob blwyddyn rydym yn gweithio ar nifer o adroddiadau sy’n canolbwyntio ar feysydd gwahanol o’r sector cyhoeddus. Fel rhan o’n dadansoddiad o’r gwasanaethau hynny, mae cael adborth gan ddefnyddwyr gwasanaethau yn bwysig iawn. Mae’n hanfodol gwybod beth yw profiadau defnyddwyr gwasanaethau, boed dda neu ddrwg. Y ffordd fwyaf cyffredin yr ydym yn gwneud hyn yw…

Cyflawni arbedion a chynllunio at y dyfodol

Yn y blog canlynol, mae Jeremy Evans, Rheolwr Llywodraeth Leol yn Swyddfa Archwilio Cymru, yn trafod sut y mae cynllunio arbedion yn chwarae rôl hollbwysig o ran cefnogi cydnerthedd ariannol cynghorau, a hynny yn sgil cyhoeddi adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cynllunio Arbedion mewn Cynghorau yng Nghymru. Mae’n hollbwysig cynllunio arbedion yn effeithiol er mwyn gwarchod…