Taro golau ar chwythu’r chwiban yn y gweithle

Bore ‘ma rwy’n teithio’n ôl o Lundain i Ogledd Cymru ar ôl mynychu lansiad Adroddiad y Whistleblowing Commission yn San Steffan neithiwr. Yn rhyfedd iawn, rwy’n gallu mynd adref o Lundain awr yn gynt o gymharu â fy nhaith arferol adref o swyddfa’r Swyddfa Archwilio yng Nghaerdydd. Fe sefydlwyd corff The Whistleblowing Commission yn gynharach…