LHDT yn WAO

Ydym, rydym ni’n hoff o acronym. Rydym ni hefyd yn hoff o gael amrywiaeth yn ein gweithlu, lle mae pob gwahaniaeth yn cael ei barchu. Pan es i ar hyfforddiant Modelau Rôl Lesbiad, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT) Stonewall, synnais o ddysgu bod 75% o bobl sy’n LHDT yn llai tebygol o fod ‘allan’ yn…

O Seland Newydd i Gymru – Myfyrio ar weithio dros lesiant

Daeth Ann Webster, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, Ymchwil a Datblygu, ar ymweliad â Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod gwyliau diweddar, i rannu meddyliau a syniadau am adrodd integredig. Wrth i ni gyrraedd yr orsaf reilffordd, gofynnodd y gyrrwr tacsi i mi beth oeddwn i’n ei feddwl o Gaerdydd.  “Wrth fy modd,” atebais heb oedi. Roedd ymweld…

Y Comisiwn Williams – Mae’n fwy nag ad-drefnu ffiniau

Mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn wynebu gwasgfa na welwyd mo’i thebyg rhwng toriadau mewn gwariant a chynnydd mewn galw. Yn ddiweddar, bûm yn cydweithio â Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (GCC) 2025 – ar secondiad – er mwyn ymchwilio i’r pwysau hirdymor sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus Cymru a’r ymatebion posibl. Mae’r materion hyn wedi cael sylw yn…