Fy mlwyddyn gyntaf fel prentis yn Swyddfa Archwilio Cymru

Yn rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o’n Prentisiaid flogio am eu profiad o fod yn brentis yn Swyddfa Archwilio Cymru. Yma, mae Jordan yn sôn am ei blwyddyn gyntaf. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan. Fy enw i yw Jordan ac rwy’n brentis archwilio ariannol yn…

Fy nhaith hyd yn hyn…

Yn rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o’n prentisiaid flogio am eu profiad o fod yn brentis yn Swyddfa Archwilio Cymru. Yma, mae Emma Thomas yn sôn am ei blwyddyn gyntaf. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan. Fy enw i yw Emma ac rwy’n Brentis Archwilio Ariannol…