Archwilio o bell (profiadau hyfforddai)

Pan ddechreuais weithio ar archwiliad interim o Gomisiwn y Senedd o bell ym mis Mawrth ar ôl dychwelyd o’r coleg, feddylies i erioed y byddwn i’n cwblhau’r archwiliad terfynol ym mis Mai o bell hefyd! Heb os, roedd yn ailgyflwyniad rhyfedd i waith archwilio ar ôl dau fis a hanner o astudio, ond gyda’m hail…

Fy mlwyddyn gyntaf fel prentis yn Archwilio Cymru

Yn rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o’n Prentisiaid flogio am eu profiad o fod yn brentis yn Archwilio Cymru. Yma, mae Jordan yn sôn am ei blwyddyn gyntaf. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan. Fy enw i yw Jordan ac rwy’n brentis archwilio ariannol yn fy…

Fy nhaith hyd yn hyn…

Yn rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o’n prentisiaid flogio am eu profiad o fod yn brentis yn Swyddfa Archwilio Cymru. Yma, mae Emma Thomas yn sôn am ei blwyddyn gyntaf. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan. Fy enw i yw Emma ac rwy’n Brentis Archwilio Ariannol…