Rhan 2: Effaith y Cornafeirws ar bobl sy’n cysgu allan – a yw hyn yn gyfle i roi diwedd ar ddigartrefedd ar y strydoedd?

Am yr awdur Rheolwr Llywodraeth Leol yn Archwilio Cymru yw Nick Selwyn, a chanddo gyfrifoldebau am ein rhaglen o astudiaethau llywodraeth leol Cymru gyfan a’n gwaith gydag Awdurdodau Tân ac Achub ac Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol. Cyn ymuno ag Archwilio Cymru 15 mlynedd yn ôl, bu’n gweithio i nifer o awdurdodau lleol ym meysydd tai a…

Gyrfa Syn Cyfrif

Fy nhaith hyfforddai

Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i ambell o’n hyfforddai graddedig i flogio am sut beth yw hi i fod yn hyfforddai yn y Swyddfa Archwilio. Yma, mae Aneesa yn trafod y profiadau y mae wedi’i chael dros y blynyddoedd diwethaf. I gael gwybod rhagor am y cynllun, a sut i wneud cais, edrychwch…

Gyrfa Syn Cyfrif

O Hanes i Swyddfa Archwilio Cymru

Fel rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i ambell o’n hyfforddai graddedig i flogio am sut beth yw hi i fod yn hyfforddai yn y Swyddfa Archwilio. Yma, mae Charles yn trafod ei brofiadau yn ei flwyddyn gyntaf. I gael gwybod rhagor am y cynllun, a sut i wneud cais, edrychwch ar ein gwefan [agorir…