Drws blaen gofal cymdeithasol i oedolion

Atal ar waith? Ddydd Gwener 30 Tachwedd gwelwyd grwpiau a sefydliadau o bob rhan o’r DU yn dod at ei gilydd i ddathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr. Ac er gwaethaf y diwrnod llwyd, hydrefol, roedd yr hwyliau yn Neuadd y Sir Cyngor Caerdydd – lle cefais wahoddiad i fynd i ddigwyddiad Rhwydwaith Staff Gofalwyr y Cyngor…

Pwy sy’n cadw ein trefi yn iach – Pwysigrwydd rôl iechyd yr amgylchedd sy’n aml yn anweledig

Yr adroddiad hwn (Cyflawni â llai – yr effaith ar wasanaethau iechyd yr amgylchedd a dinasyddion) yw’r cyntaf mewn cyfres a fydd yn edrych ar y ffordd y mae cynghorau yn ymdopi â gofynion cynyddol ‘Cyflawni â llai’ ac mae’n rhywbeth rydym yn awyddus i edrych arno ymhellach.  Yn yr adroddiad hwn, gwnaethom ganfod fod…