O Seland Newydd i Gymru – Myfyrio ar weithio dros lesiant

Daeth Ann Webster, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, Ymchwil a Datblygu, ar ymweliad â Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod gwyliau diweddar, i rannu meddyliau a syniadau am adrodd integredig. Wrth i ni gyrraedd yr orsaf reilffordd, gofynnodd y gyrrwr tacsi i mi beth oeddwn i’n ei feddwl o Gaerdydd.  “Wrth fy modd,” atebais heb oedi. Roedd ymweld…

Pwy sy’n cadw ein trefi yn iach – Pwysigrwydd rôl iechyd yr amgylchedd sy’n aml yn anweledig

Yr adroddiad hwn (Cyflawni â llai – yr effaith ar wasanaethau iechyd yr amgylchedd a dinasyddion) yw’r cyntaf mewn cyfres a fydd yn edrych ar y ffordd y mae cynghorau yn ymdopi â gofynion cynyddol ‘Cyflawni â llai’ ac mae’n rhywbeth rydym yn awyddus i edrych arno ymhellach.  Yn yr adroddiad hwn, gwnaethom ganfod fod…