Mae anodd profi bod dulliau ataliol yn talu

Mae Seth Newman yn sôn rhagor am ein hadolygiad [yn agor mewn ffenestr newydd] o Raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru (y Rhaglen) a gynhaliwyd yn ddiweddar. Mae’n ystyried yr anawsterau sydd ynghlwm wrth geisio gwerthuso’r Rhaglen a rhaglenni ataliol tebyg. Mae Cefnogi Pobl [yn agor mewn ffenestr newydd], a gyflwynwyd yn 2003, yn helpu amrywiaeth…

Nid arolwg ydw i

Mae Duncan Mackenzie, Archwilydd Perfformiad, yn dweud mwy wrthym am y galwadau am dystiolaeth y gwnaeth ef a’r tîm Astudiaethau Llywodraeth Leol ymgymryd â hwy yn ddiweddar i hysbysu eu hastudiaethau 2018-19 a pham y maent yn bwysig i’n gwaith. Ym myd archwilio, mae barn yn cyfrif. Mae’r ystrydeb yn bodoli mai dim ond mater…

The CIPFA Logo

Sut i fyw yn ôl y cod

Yn ddiweddar gofynnwyd i David Jones, sy’n aelod o’n Tîm Technoleg Archwilio Ariannol, i roi darlith yng Nghynhadledd Cyfrifyddu Llywodraeth Leol Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA). Dywedodd wrthym pam y bu iddo fynd yno… Mae llawer o dermau drwgargoelus eu naws ym maes archwilio a chyfrifyddu; rheoli risg, craffu, atebolrwydd, mesuredig, barn amodol.…

Eich hamdden

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gynhadledd ar y cyd o dan y teitl ‘yr heriau a’r cyfleoedd wrth gyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru’, er mwyn ystyried effaith y cyni ariannol ar wasanaethau cyhoeddus. Dywedodd y Gweinidog Cyllid yn glir wrth bawb a oedd yn bresennol y bu’n anodd ymdopi…