O na fyddai bathodyn Sgowtio ar gyfer ‘Brexit’…

Fel nifer fydd wedi ymwneud â mudiadau’r Sgowtiaid neu’r Guides yn ystod eu plentyndod, mae rhai cynghorion sylfaenol wedi’u hymgorffori ynof fi o oedran ifanc iawn – gan gynnwys arwyddair y Sgowtiaid: ‘Byddwch yn Barod’. Wrth ddechrau ym myd gwaith, cefais fy nghyflwyno i’r model 6 P: “Perfect Planning and Preparation Prevents Poor Performance” –…