O Seland Newydd i Gymru – Myfyrio ar weithio dros lesiant

Daeth Ann Webster, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, Ymchwil a Datblygu, ar ymweliad â Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod gwyliau diweddar, i rannu meddyliau a syniadau am adrodd integredig. Wrth i ni gyrraedd yr orsaf reilffordd, gofynnodd y gyrrwr tacsi i mi beth oeddwn i’n ei feddwl o Gaerdydd.  “Wrth fy modd,” atebais heb oedi. Roedd ymweld…

Mae siarad yn gwneud lles! Pam roedd ein cynhadledd yn rhoi cyfle i’r sawl sy’n defnyddio gwasanaethau gyfarfod â’r bobl sy’n darparu’r gwasanaethau

Dros yr wythnosau diwethaf rwyf wedi cael y pleser o ffilmio, recordio a golygu cyfres o ffilmiau byr ar gyfer y gynhadledd, ‘Yr Un Darlun: Gwahanol Lensys’. Roedd y gynhadledd yn unigryw gan iddi roi cyrff sy’n gwarchod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac uwch-arweinwyr a rheolwyr o bob agwedd ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i…

Helpu cyrff llywodraeth leol i wella eu cyfrifon

Ar hyn o bryd mae cyrff cyhoeddus yn ymgodymu â’r ffaith eu bod yn gorfod darparu mwy o wasanaethau – a gwell gwasanaethau – gydag adnoddau sy’n crebachu o hyd. Yn Swyddfa Archwilio Cymru, rydym yn annog dulliau newydd ac arloesol o weithio er mwyn sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn goroesi’r cyfnod anodd hwn. Fodd…

Hanesion Archwilydd yn y Caribî

Wnes i erioed ddychmygu, fel Archwilydd dan Hyfforddiant yn y Gwasanaeth Archwilio Dosbarth ar ddiwedd y 1980au y byddwn yn cael swydd ymhen blynyddoedd fel Prif Archwilydd ynys Anguilla yn y Caribî. Ond dyna’n union beth ddigwyddodd. Rwy’n teithio i un o diriogaethau tramor Prydain, fel Prif Archwilydd i Lywodraeth Anguilla, i ddechrau cynllunio’r archwiliadau…