Data Iechyd: Beth allai fynd o’i le? Rhan 1

Yn ddiweddar bu Rheolwr Archwilio Rheoli Gwybodaeth a Thechnoleg Swyddfa Archwilio Cymru, Paul Cunningham, yn siarad â Chymdeithas Cyfrifiaduron Prydain ym Mhrifysgol Aberystwyth, ynglŷn ag adolygiad gan Swyddfa Archwilio Cymru o ansawdd data’r GIG mewn darlith dan y teitl ‘Data Iechyd, beth allai fynd o’i le?’ Mewn blog ac iddo ddwy ran, rhoddodd Paul flas…