Logo Swyddfa Archwilio Cymru

Archwiliad Cymru yn wahanol i’r duedd

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gyntaf yn Public Finance. Mae Cymru wedi gweithio’n galed i sicrhau bod ganddi system archwilio y gellir dibynnu arni ac sy’n dal i ddatblygu, meddai Archwilydd Cyffredinol Cymru, Adrian Crompton. Mae cael ffydd mewn cyrff cyhoeddus yn gofyn am archwiliad cyhoeddus effeithiol. Mae gan Gymru system archwilio y gellir cael ffydd…