Adanom ni

Swyddfa Archwilio Cymru yw’r corff gwarchod ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru.
Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru’n gwybod os yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus yng Nghymru’n deall sut i wella canlyniadau.
Rydyn ni’n gwneud hyn drwy:

  • Archwilio cyfrifon ariannol cyrff cyhoeddus
  • Adrodd ar sut mae gwasanaethau’n cael eu darparu
  • Asesu os yw gwerth am arian yn cael ei gyflawni
  • Gwirio sut mae sefydliadau yn cynllunio ac yn darparu gwelliannau

Rydyn ni hefyd wedi ymrwymo i adnabod a lledaenu arfer da, er mwyn helpu cyrff cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau gwell.

Mae ein gwaith yn cynnwys yr holl sectorau cyhoeddus datganoledig yng Nghymru – gan gynnwys gofal iechyd a chymdeithasol, llywodraeth leol a chanolog, awdurdodau tân ac achub, parciau cenedlaethol, yr heddlu, gwasanaethau prawf a chynghorau cymunedol.
Rydyn ni’n gyfrifol am archwiliad blynyddol gwerth £15 biliwn o gyllid cyhoeddus, sef y mwyafrif o’r arian cyhoeddus sy’n cael ei wario yng Nghymru.

Mae ein blog wedi’i gynllunio i roi blas i chi o’r math o waith rydyn ni’n ei wneud a’r gweithgareddau rydyn ni’n cymryd rhan ynddynt.

Mae’r blogiau’n cael eu hysgrifennu gan ein gweithwyr, gydag ambell un gan westeion o’r sefydliadau rydyn ni’n gweithio gyda nhw.

Swyddfa Archwilio Cymru – Canllawiau Cyfryngau Cymdeithasol (dolen allanol) .

Darllenwch ein polisi preifatrwydd (dolen allanol)

Ewch i’n gwefan (dolen allanol) .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s