Cau un drws, agor un arall

Mae yna ychydig wythnosau ers i ni gyhoeddi’r canfyddiadau o’n hastudiaeth llywodraeth leol o’r ‘drws blaen’ i ofal cymdeithasol oedolion. Mae’n teimlo fel amser da i fyfyrio ar yr hyn a wnaethom a’r hyn a wnaethom ei ddarganfod. Ein nod oedd ystyried pa mor dda y mae cynghorau wedi ymateb i ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol…

Fy lleoliad gwaith tri mis

Mae Rhaglen Change 100 Leonard Cheshire yn paru myfyrwyr a graddedigion anabl talentog gyda chyflogwyr blaengar. Diolch i Change 100 croesawom Alex Swift i’r tîm cyfathrebu ar interniaeth tri mis dros yr haf. Mae Alex wedi ysgrifennu am ei brofiad. Dwi’n trafod yma fy lleoliad gwaith tri mis gyda’r tîm cyfathrebu gan ddarparu trosolwg o’r…