Data mawr a dadansoddi data yw dyfodol archwilio

Ond beth yw Dadansoddi Data? Mae’n ymwneud â defnyddio technoleg fodern i wella’r modd y dadansoddir data. Mae’n ymwneud â bod yn well am gasglu, glanhau, cyfuno, dadansoddi, dehongli a delweddu data. Mae Swyddfa Archwilio Cymru mewn sefyllfa unigryw a breintiedig lle mae gennym fynediad at gyfoeth o ddata a ddelir gan gyrff cyhoeddus. Ond…