Drws blaen gofal cymdeithasol i oedolion

Atal ar waith? Ddydd Gwener 30 Tachwedd gwelwyd grwpiau a sefydliadau o bob rhan o’r DU yn dod at ei gilydd i ddathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr. Ac er gwaethaf y diwrnod llwyd, hydrefol, roedd yr hwyliau yn Neuadd y Sir Cyngor Caerdydd – lle cefais wahoddiad i fynd i ddigwyddiad Rhwydwaith Staff Gofalwyr y Cyngor…