Mae meddyginiaethau yn hudoliaeth

Presgripsiynau am feddyginiaethau yw’r ymyriadau mwyaf cyffredin o fewn y GIG, ac nid oes amheuaeth yn fy meddwl i, fod meddyginiaethau yn hudoliaeth! Yn ystod ein gwaith diweddar ar Reoli Meddyginiaethau rwyf wedi dysgu llawer am bresgripsiynu cyffuriau, ac mae’r hyn a ddysgais  wedi fy nghyfareddu. Clywais sôn am bils sy’n lleddfu ein  poen, toddiannau…