Dyddiau diddorol

Mae ein hadroddiad diweddaraf, Cydnerthedd ariannol awdurdodau lleol yng Nghymru 2015-16, yn edrych ar sut y mae awdurdodau lleol yn mynd i’r afael â gostyngiadau mewn gwariant cyhoeddus yng Nghymru a’u rheoli. Mae awdur yr adroddiad, Nick Selwyn, yn sôn am y cynnydd y mae awdurdodau lleol wedi’i wneud o ran sicrhau bod ganddynt drefniadau…