The CIPFA Logo

Sut i fyw yn ôl y cod

Yn ddiweddar gofynnwyd i David Jones, sy’n aelod o’n Tîm Technoleg Archwilio Ariannol, i roi darlith yng Nghynhadledd Cyfrifyddu Llywodraeth Leol Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA). Dywedodd wrthym pam y bu iddo fynd yno… Mae llawer o dermau drwgargoelus eu naws ym maes archwilio a chyfrifyddu; rheoli risg, craffu, atebolrwydd, mesuredig, barn amodol.…

Eich hamdden

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gynhadledd ar y cyd o dan y teitl ‘yr heriau a’r cyfleoedd wrth gyflenwi gwasanaethau lleol yng Nghymru’, er mwyn ystyried effaith y cyni ariannol ar wasanaethau cyhoeddus. Dywedodd y Gweinidog Cyllid yn glir wrth bawb a oedd yn bresennol y bu’n anodd ymdopi…