Cyfrifyddu yn erbyn y Cloc

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn awyddus i hybu’r broses o gau cyfrifon yn gynt ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru a bu i Archwilydd Cyffredinol longyfarch Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ddiweddar am iddynt gau eu cyfrifon yn gynt nag erioed o’r blaen, ym mis Gorffennaf eleni. Yn y blog hwn, a ymddangosodd yn wreiddiol…