O Seland Newydd i Gymru – Myfyrio ar weithio dros lesiant

Daeth Ann Webster, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, Ymchwil a Datblygu, ar ymweliad â Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod gwyliau diweddar, i rannu meddyliau a syniadau am adrodd integredig. Wrth i ni gyrraedd yr orsaf reilffordd, gofynnodd y gyrrwr tacsi i mi beth oeddwn i’n ei feddwl o Gaerdydd.  “Wrth fy modd,” atebais heb oedi. Roedd ymweld…