Cynlluniau Ymadael yn Gynnar

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, mae’n ymddangos bod stori wedi bod yn y newyddion bob dydd am y pwysau ariannol sy’n wynebu’r sector cyhoeddus. Y brif gost y mae modd i’r rhan fwyaf o wasanaethau cyhoeddus ei rheoli yw’r bil cyflogau, felly mae’n gwneud synnwyr bod cyrff cyhoeddus wedi gorfod ystyried dulliau o leihau’r…