Gwrando yw’r allwedd i helpu pobl ifanc i gael addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant

Gan fod Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yn ddiweddar er mwyn lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant, roedd y gynhadledd genedlaethol ynghylch pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (ar 28 Tachwedd) wedi’i chynnal ar adeg ddelfrydol i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch sut…