Dysgu sut i fod yn hapusach

Treuliodd tri aelod o staff Swyddfa Archwilio Cymru, Matt Mortlock, Stephen Lisle a Sara Utley yr wythnos ddiwethaf yn Ysgol Haf Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru. Daeth rheolwyr ac arweinwyr o bob rhan o’r sector cyhoeddus i’r digwyddiad ym Mhrifysgol Llanbedr Pont Steffan i glywed a dysgu gan rai o’r arweinwyr meddwl a damcaniaethwyr arwain mwyaf uchel…

Swyddfa Archwilio Cymru a Chyd-gynhyrchu

The Good Practice Exchange Blog Sut mae gwaith Swyddfa Archwilio Cymru yn cyd-fynd â’r agenda cyd- gynhyrchu yng Nghymru? Ar ddydd Mawrth fe wnes i fynd i Gyfarfod Cyd-gynhyrchu Mawr Ogledd Cymru! i rannu’n gwaith ni. Cyllid Pan ddechreuais feddwl am gyd-gynhyrchu ac archwilio, y peth cyntaf meddyliais i amdano oedd perfformiad gwasanaethau cyhoeddus. Ond…