Beth yw llywodraethu da ar gyfer cynghorau lleol a pham y mae gan archwilwyr ddiddordeb yn hynny?

Mae cynghorau lleol yn gwario tua £40 miliwn o arian cyhoeddus bob blwyddyn, ac mae’n hanfodol eu bod yn rheoli’r arian hwnnw’n effeithiol. Mae trefniadau llywodraethu da a rheolaeth ariannol dda wrth wraidd cyngor lleol sy’n ddibynadwy ac yn effeithiol. Maent yn helpu i atal gwastraff, a cholledion eraill, drwy sicrhau bod penderfyniadau’n cael eu…

Cydraddoldeb – a yw’n bwysig mewn gwirionedd?

Wel ydy e? Neu a yw’n rhywbeth ffasiynol sy’n cael ei orfodi arnom gyda’r ddeddfwriaeth cydraddoldeb ddiweddaraf sydd, a gaf i feiddio dweud, yn wleidyddol gywir ac a fydd yn costio mwy o arian ac na fydd yn gwneud unrhyw wahaniaeth i unrhyw un mewn gwirionedd. Wel, os yw bod yn wleidyddol gywir yn golygu…