Beth yw barn pobl Ceredigion am eu cyngor?

Rwy’n rhan o dîm Swyddfa Archwilio Cymru sy’n gweithio ar asesiad corfforaethol o Gyngor Sir Ceredigion ar hyn o bryd. Rydym yn cynnal adolygiadau o’r fath ym mhob cyngor, unwaith bob pedair blynedd, er mwyn darparu datganiad sefyllfa ar p’un a oes gan awdurdod lleol y gallu a’r adnoddau i gyflawni cynnydd parhaus. Rydym yn…