Y Comisiwn Williams – Mae’n fwy nag ad-drefnu ffiniau

Mae gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn wynebu gwasgfa na welwyd mo’i thebyg rhwng toriadau mewn gwariant a chynnydd mewn galw. Yn ddiweddar, bûm yn cydweithio â Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (GCC) 2025 – ar secondiad – er mwyn ymchwilio i’r pwysau hirdymor sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus Cymru a’r ymatebion posibl. Mae’r materion hyn wedi cael sylw yn…

Mae’r craciau’n dechrau dangos: Beth sydd angen i lywodraeth leol Cymru ei wneud nawr i fynd i’r afael â’r heriau ariannol sydd o’n blaenau

Prin y mae diwrnod yn pasio heb i ni ddarllen neu glywed am drafferthion pobl a sefydliadau yn ymdopi yn y cyfnod hwn o gyni. Mae pawb yn cael eu heffeithio gan y wasgfa ariannol, yn enwedig ein gwasanaethau cyhoeddus. Fel y rhan fwyaf ohonom, mae’n rhaid i’n gwasanaethau cyhoeddus ymdopi gyda llai. Ac mae’r…

Helpu cyrff llywodraeth leol i wella eu cyfrifon

Ar hyn o bryd mae cyrff cyhoeddus yn ymgodymu â’r ffaith eu bod yn gorfod darparu mwy o wasanaethau – a gwell gwasanaethau – gydag adnoddau sy’n crebachu o hyd. Yn Swyddfa Archwilio Cymru, rydym yn annog dulliau newydd ac arloesol o weithio er mwyn sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn goroesi’r cyfnod anodd hwn. Fodd…