Rhannu ein dull o ysgrifennu adroddiadau

Wel dyma fi wedi cyrraedd Berlin. Yn sicr, mae’n eitha’ gwahanol i ddechrau’r diwrnod ar yr M4 yn Ne Cymru. Dwi wedi cael fy ngwahodd yma i wneud cyflwyniad a rhedeg gweithdy fel rhan o gynhadledd dau ddiwrnod sy’n cael ei gynnal gan sefydliad European Academy for Taxes, Economics & Law – enw mawreddog a…

Taro golau ar chwythu’r chwiban yn y gweithle

Bore ‘ma rwy’n teithio’n ôl o Lundain i Ogledd Cymru ar ôl mynychu lansiad Adroddiad y Whistleblowing Commission yn San Steffan neithiwr. Yn rhyfedd iawn, rwy’n gallu mynd adref o Lundain awr yn gynt o gymharu â fy nhaith arferol adref o swyddfa’r Swyddfa Archwilio yng Nghaerdydd. Fe sefydlwyd corff The Whistleblowing Commission yn gynharach…