Grym geiriau

Claire Flood-Page sy’n dweud mwy wrthym ni am ein hadroddiad Siaradwch fy Iaith. Rydym yn ystyried canlyniadau peidio â sicrhau bod gwasanaethau ar gael i bawb. Mewn achos llys diweddar, bu’n rhaid i Ymddiriedolaeth GIG yn Lloegr dalu miliynau o bunnoedd o iawndal [bydd yn agor mewn ffenest newydd] wedi i fabi gael niwed difrifol…

Mae anodd profi bod dulliau ataliol yn talu

Mae Seth Newman yn sôn rhagor am ein hadolygiad [yn agor mewn ffenestr newydd] o Raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru (y Rhaglen) a gynhaliwyd yn ddiweddar. Mae’n ystyried yr anawsterau sydd ynghlwm wrth geisio gwerthuso’r Rhaglen a rhaglenni ataliol tebyg. Mae Cefnogi Pobl [yn agor mewn ffenestr newydd], a gyflwynwyd yn 2003, yn helpu amrywiaeth…

Nid arolwg ydw i

Mae Duncan Mackenzie, Archwilydd Perfformiad, yn dweud mwy wrthym am y galwadau am dystiolaeth y gwnaeth ef a’r tîm Astudiaethau Llywodraeth Leol ymgymryd â hwy yn ddiweddar i hysbysu eu hastudiaethau 2018-19 a pham y maent yn bwysig i’n gwaith. Ym myd archwilio, mae barn yn cyfrif. Mae’r ystrydeb yn bodoli mai dim ond mater…