Mae meddyginiaethau yn hudoliaeth

Presgripsiynau am feddyginiaethau yw’r ymyriadau mwyaf cyffredin o fewn y GIG, ac nid oes amheuaeth yn fy meddwl i, fod meddyginiaethau yn hudoliaeth! Yn ystod ein gwaith diweddar ar Reoli Meddyginiaethau rwyf wedi dysgu llawer am bresgripsiynu cyffuriau, ac mae’r hyn a ddysgais  wedi fy nghyfareddu. Clywais sôn am bils sy’n lleddfu ein  poen, toddiannau…

LHDT yn WAO

Ydym, rydym ni’n hoff o acronym. Rydym ni hefyd yn hoff o gael amrywiaeth yn ein gweithlu, lle mae pob gwahaniaeth yn cael ei barchu. Pan es i ar hyfforddiant Modelau Rôl Lesbiad, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LHDT) Stonewall, synnais o ddysgu bod 75% o bobl sy’n LHDT yn llai tebygol o fod ‘allan’ yn…

Clir fel mwd…

Mae ein hadroddiad diweddaraf yn edrych ar Ddiogelwch Cymunedol yng Nghymru. Mae Nick Selwyn, awdur yr adroddiad, yn edrych ar yr adroddiad ac yn ceisio datod gwe gymhleth diogelwch cymunedol yng Nghymru. Mae diogelwch cymunedol yn derm yr ydym ni i gyd yn ei ddefnyddio’n rheolaidd ac mae’n aml yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth…