A all awdurdodau cynllunio lleol sicrhau dyfodol cynaliadwy i Gymru?

Dyfodol uchelgeisiol? Yn dilyn refferendwm ar bwerau deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2011, fe bleidleisiodd pobl Cymru o blaid caniatáu pwerau pellach i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a fyddai’n ei alluogi i ddeddfu yng Nghymru mewn meysydd datganoledig. Mae’r penderfyniad pwysig hwn wedi arwain at ddeddfwriaeth arwyddocaol wrth i’r wlad gychwyn ar…

Fy mlwyddyn gyntaf fel prentis yn Swyddfa Archwilio Cymru

Yn rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o’n Prentisiaid flogio am eu profiad o fod yn brentis yn Swyddfa Archwilio Cymru. Yma, mae Jordan yn sôn am ei blwyddyn gyntaf. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan. Fy enw i yw Jordan ac rwy’n brentis archwilio ariannol yn…

Fy nhaith hyd yn hyn…

Yn rhan o’n hymgyrch recriwtio, rydym wedi gofyn i rai o’n prentisiaid flogio am eu profiad o fod yn brentis yn Swyddfa Archwilio Cymru. Yma, mae Emma Thomas yn sôn am ei blwyddyn gyntaf. I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i’n gwefan. Fy enw i yw Emma ac rwy’n Brentis Archwilio Ariannol…

Datgloi potensial Swyddfa Archwilio Cymru

Wyth mis ar ôl dechrau yn ei swydd fel Archwilydd Cyffredinol Cymru, mae Adrian Crompton yn nodi uchelgais newydd ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru – i ddatgloi ei photensial llawn fel catalydd ar gyfer gwelliannau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Pan ddechreuais ar fy swydd fel Archwilydd Cyffredinol, treuliais y misoedd cyntaf yn teithio…

Ydy ailgylchu yn wastraff amser llwyr?

Felly, rydych chi’n gyfarwydd â’r drefn. Rydych chi newydd lowcio banana ac mae angen i chi gael gwared â’r croen. Ond mae penderfynu i ba fin y dylai fynd iddo yn gallu creu cryn benbleth y dyddiau hyn. Mae’n ddigon hawdd pan rydych chi adref ond rydym ni wedi bod yn sgwrsio yn ein swyddfa…

Ymddiried mewn archwilio a rhoi’r ffrwyn i’w botensial

Gydag archwilio corfforaethol yn tynnu sylw yn y penawdau am y rhesymau anghywir, mae Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn mynegi ei safbwynt ar gyflwr archwilio yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. Ymddengys bod methiannau corfforaethol a sgandalau cyfrifyddu wedi bod yn bwrw’r tudalennau ariannol yn fwy cyson nag erioed yn y blynyddoedd diwethaf. Prin…