Grym geiriau

Claire Flood-Page sy’n dweud mwy wrthym ni am ein hadroddiad Siaradwch fy Iaith. Rydym yn ystyried canlyniadau peidio â sicrhau bod gwasanaethau ar gael i bawb. Mewn achos llys diweddar, bu’n rhaid i Ymddiriedolaeth GIG yn Lloegr dalu miliynau o bunnoedd o iawndal [bydd yn agor mewn ffenest newydd] wedi i fabi gael niwed difrifol…